+
Studio

Control Room Reżyserka

Hol Kuchnia

Studio 1 Fortepianowe

Studio 2 Wiolonczelowe

Studio 4 Perkusyjne